Jano-lehti

Runouslehti kaikille

#4 numero. Teemana vanhanaikainen

Essee ja käännöksiä: Romantiikan marginaaleilla sykki kokeellisuus

Charles Nodier
Romanttisen taidevirtauksen ytimessä oli luovuus, edellisen aikakauden pakkopaidasta vapautuminen. Ranskassa romanttisen valtavirran laitamilla eläneet kirjoittajat löysivät tämän kokeellisen luovuuden perimmäisen olemuksen.

Pikkuromantikot. Les frénétiques, hurjimukset. Jeune-France, nuorranskalaiset. Bousingots, vallankumoukselliset. 1830-luvun Ranskan vaikeasti määriteltävät marginaalikirjoittajat ovat saaneet monta nimeä. Heistä tunnetuimpia ovat Baudelairen ja surrealistien ihailema Louis (Aloysius) Bertrand (1807–1841), jonka Gaspard de la Nuit -kokoelma ilmestyi suomeksi syksyllä 2013, sekä pikkuromantikkojen suojelija, monipuolinen fantastikko Charles Nodier (1780–1844), jota voi kutsua Ranskan E.T.A. Hoffmanniksi.

Suomessa kumpikin on jäänyt pitkälti tuntemattomaksi, puhumattakaan Xavier Forneret'n, Maurice de Guérinin, Jules Lefèvre-Deumierin, Alphonse Rabben, Charles Lassaillyn tai Pétrus Borelin kaltaisista hahmoista. Kuitenkin nämä 1820–40-luvuilla vaikuttaneet marginaalitaiteilijat avaavat harvinaisen terävän ja kiehtovan näkökulman suoraan romanttisen luomisen ytimeen. Uudenlaisen kirjallisen ilmaisun etsijöinä he konkretisoivat ranskalaisen romantiikan kumousmielen, joka syttyi Ranskan vallankumouksen ristiriitaisissa jälkimainingeissa eurooppalaisen romanttisen taideliikkeen myötä. Pikkuromantikot eivät muodostaneet koulukuntaa. Silti kaikkia yhdisti kiihkeä halu vapauttaa kirjoittaminen klassististen ihanteiden pakkopaidasta ja löytää kirjallisuudelle uudenlainen luova perusta.

Vapauden lippuna toimi proosa, kirjallisuuden hajahapsinen luonnonlapsi, joka oli vapaa runoudelle ominaisista muoto- ja sävyvaatimuksista. Pikkuromantikkojen proosakokeiluista syntyi kirjava kokonaisuus romanttisen estetiikan ilmenemismuotoja intiimistä herkkyydestä rajuihin purkauksiin, synkästä gotiikasta idylliseen tunnelmointiin ja ironisesta hulluttelusta unikohtauksiin, jotka ennakoivat jo 1900-luvun alun surrealismia.

Pikkuromantikoille romantiikka merkitsi ennen kaikkea kokeellisuutta ja ehdotonta luovuutta. Jäljittelystä tuli luomista, mimesiksestä poiesista. Kokeellisuuden keskeisyys muistuttaa, että romantiikka syntyi taiteen vallankumouksena, vaikka termiä yhä usein käytetään taantumuksellisena vastaterminä myöhemmille taiteellisille suuntauksille. Romanttinen kokeellisuus teki mahdolliseksi taiteen ymmärtämisen modernissa merkityksessään.

Marginaalisten romantikkojen tapauksessa lähtökohdasta seuraa silti kiusallinen ongelma. Heidän tekstinsä (kiistämättömästi) ennakoivat niin vuoden 1850 jälkeistä modernismia kuin 1900-luvun alun ismejäkin. He raivasivat tietä uudenlaisille ilmaisumuodoille, laajensivat kaunokirjallisuuden reviiriä ja loivat maaperää tuleville avauksille. Tutkimus on kuitenkin suhtautunut pikkuromantikkoihin korostuneesti tästä asetelmasta käsin, ennakoijina, joista luetaan tulevien suuruuksien piirteitä; asenteesta kertoo myös pikkuromantikko-nimitys, joka syntyi 1870-luvulla. Nykytutkimuksessa uraauurtavuudesta on tullut leima, joka on typistänyt tekstien oman itseisarvon ja kirjallisen merkityksen. Etenkin Bertrand joutui ilmiön uhriksi: Baudelairen, Mallarmén ja Bretonin kaltaisten suurnimien ihailu pienensi hänet pelkäksi symbolismin kynnysmatoksi, jonka kirjoituksia tutkitaan vain harvoin niiden itsensä vuoksi.

Osoituksena typistävästä luentaperinteestä on tutkijoiden pinttynyt tapa kutsua 1820–40-lukujen proosatekstejä kompromissinomaisesti proosarunoiksi tai varhaisiksi proosarunoiksi, eräänlaisiksi prototyypeiksi, joissa suuri ranskalainen runousgenre oli tekeytymässä. Tällainen tarve luokitella ja kontrolloida tekstejä muistuttaa klassismin ajan normatiivista genrekäsitystä. Kuitenkin Forneret’n ja Bertrandin kaltaiset kirjoittajat pyrkivät nimenomaan murtamaan rajoittuneen ja lokeroivan lajityyppiajattelun sekoittelemalla villisti eri genrepiirteitä, tyylillisiä vaikutteita ja kielen rekisterejä.

Kokeellinen romantiikka tekee siis pilaa luokitteluista hämmentämällä lukijaansa ja rikkomalla odotuksia. Runouskin on tälle tekstijoukolle liian ahdas luentahorisontti. Tässä esseessä luen kohdetekstejä yksinkertaisesti kokeellisena kirjoituksena, oli muotona sitten fragmentti, kertomus tai romaaniin upotettu kokeellinen jakso, ja pyrin suhtautumaan kesyttämättömiin sekamuodosteisiin niiden omista lähtökohdista käsin.

Kokeellisuus ei ollut edes 1800-luvulla mikään uusi asia. Barokille fantasia, groteski ja illuusio olivat luonteenomaisia taidekeinoja, ja 1700-luvulla romaanin synty loi kasvualustan mm. Laurence Sternen Tristram Shandyn repäiseville tehokeinoille, kuuluisimpana kokonaan musta sivu. Sopeutumattomia rajatekstejä on kirjoitettu niin kauan kuin on ollut kirjallisuutta. 1800-luvun alku on kuitenkin historiallisena ajankohtana poikkeuksellinen, ja niin on sen synnyttämä kokeellisuuskin. Tuskin mikään muu vuosisadanvaihde edusti niin dramaattista katkosta aiempaan niin poliittisesti, taiteellisesti kuin filosofisestikin. Ranskan vallankumous, teollistuminen ja Immanuel Kantin filosofia pakottivat ihmiskunnan arvioimaan koko olemassaolonsa uudelleen. Tässä tilanteessa myös taide muuttui täysin.

Sekä taiteessa että politiikassa yhteiskunta jakautui kahtia. Toisaalla olivat jumalalliseen hierarkiaan uskovat säilyttäjät, jotka halusivat taata ennalta määriteltyihin sääntöihin perustuvan todellisuuden, toisaalla liberaalit ja vallankumoukselliset, jotka ajoivat vapauden, veljeyden ja tasa-arvon demokraattisia ihanteita, yksilön oikeuksia ja luovuutta. Romantiikantutkija Ernst Behler toteaa, että analogia esteettisten ja poliittisten vapausaatteiden välillä oli erityisen ilmeinen vahvan klassistisen tradition maissa kuten Ranskassa. Toivottiin, että poliittisen vapauden kasvu toisi vapauden myös taiteeseen. Ajautuessaan järjettömään väkivaltaan vallankumous kuitenkin petti siihen kohdistuneet intomieliset odotukset. Ristiriitainen suhde vallankumoukseen sekä menetyksen ja ironian kompleksit tunteet loivat romanttiselle mentaliteetille kitkerän perustan. Eurooppaan oli syntynyt arvotyhjiö, jossa antiikin esikuvallisuus ja kristilliset arvot olivat menettäneet aiemman merkityksensä. Taiteen oli synnyttävä uudelleen.

Uuden yhteiskunnan ja orastavan demokratian moottorina oli arvonsa löytänyt kansa. Kirjallisuudessa saman roolin otti proosa. Ranskassa proosa oli aiemmin varattu retoriikalle, tieteelle ja esseistiikalle; kaunokirjallisuus oli yhtä kuin runous, proosa oli vulgääriä. Proosa on kuin kansa, kirjoitti romantikkokirjailija Chales Nodier vuonna 1830 julkaistussa artikkelissaan: se on kaikki, mutta sillä ei ole aiemmin ollut legitimoitua asemaa: “Ajatuksen voima on siirtynyt proosaan, kuten toiminnan voima on siirtynyt kansalle.”

Proosassa oli vallankumouksellista voimaa, sillä ”naiivissa alastomuudessaan” se teki pilkkaa akateemisen runouden pakkopaidasta. Proosa oli villiä, se ei välittänyt säännöistä, valitsi aiheensa vapaasti ja vaihteli kevyesti sävyä tunteikkaasta ilveilevään tai vakavasta tyhjänpäiväiseen. Kun sääntöihinsä kuristunut klassistinen runous rappeutui ja kuihtui, luova voima siirtyi yhä enemmän proosaan.

Proosasta tuli kokeellisuuden kasvuympäristö, sulattamo, jossa konventioista piittaamattomat kirjoittajat saattoivat vapaasti sekoitella erilaisia aineksia, tyylejä ja tunteita. Menneisyyden karistaminen osoittautui helpoimmaksi lyhyissä proosakatkelmissa, jotka viittailivat erilaisiin genreihin kertomuksesta idylliin ja mietelmästä dialogiin -- säilyttäen silti etäisyytensä niihin. On kuvaavaa, että Les frénétiques-kirjailijat Pétrus Borel, Charles Lassailly ja Philothée O'Neddy jättivät jälkeensä joitakin aikakauden näyttävimpiä ja uskaliaimpia kokeellisia eleitä, mutta eivät kyenneet irrottautumaan mitallisen runouden ja narratiivisen proosan kehyksistä. Esimerkiksi Philothée O'Neddy onnistui kokoelmassaan Feu et flamme (1833) terrorisoimaan runouden perinteistä rytmiikkaa liioitellun pitkillä sanoilla (pachalesquement, superstitieux) ja nyrjäyttävillä säkeenylityksillä, mutta joutui esteettiseen umpikujaan toimiessaan mitallisen runouden tradition sisällä

Lassaillyn rönsyävä, itseironinen veijariromaani Roueries de Trialph (Trialphin kepposet, 1833) ja Borelin groteski kertomuskokoelma Champavert, contes immoraux (Champavert, moraalittomia kertomuksia, 1833) hyödyntävät kertovan genren kokeellisia mahdollisuuksia tehokkaasti: ne karnevalisoivat tekstiä oudoilla juonenkäänteillä ja ylevän ja alevan sekoittamisella. Roueries de Trialph sisältää muutamia radikaaleja lukuja, joissa tarina hajoaa täysin kokeelliseksi kieleksi esimerkiksi toiston keinoin - nämä ovat mukana myös oheisessa käännössikermässä. Kuitenkin teosten riippuvaisuus juonesta ja realistisesta dialogista tuntuu kahlitsevan tekijöitä, ja kokeellisuus jää yksittäistapauksiksi.

Kiinnostavimpina pidän proosatekstejä, jotka pystyvät luovimaan runouden ja kertovien lajien ohitse. Proosasta etsittiin vapaamuotoisuutta ja luovaa vapautuneisuutta antamalla vetovastuu mielikuvitukselle ja käyttämällä säännöttömiä mutta harkittuja muotoratkaisuja sekä suoraviivaisempaa ja henkilökohtaisempaa ilmaisua. Alla esitellään niistä muutamia.

Kokeellinen proosa oli marginaalista, mutta silti yllättävän trendikästä. Poeettisesta proosafragmentista tuli suoranainen kirjallinen hitti, josta todistavat esimerkiksi 1820–30-lukujen Annales romantiques -aikakausikirjoissa yhtenään ilmestyneet lyyriset lyhytproosat. Trendin taustalla vaikuttivat romanttisen muodin ydinilmiöt: ranskalaisen romantiikan isän Chateaubriandin laulavan eksoottinen runoproosa, McPhersonin Ossianin laulujen (1761) ja Évariste de Parnyn Madagaskarilaisten laulujen (1787) kaltaiset pseudokäännökset sekä innostus kansanrunouteen. Muodikkaan proosafragmentin reseptinä oli klassistisen idyllin tai pastoraalin sekä kansanomaisen balladin proosamuotoinen yhdistyminen.

Vaikka ilmaisuasteikko lyyrisissä fragmenteissa oli usein lähellä perinteistä mitallista runoutta, proosa antoi kirjoituksille aivan uudenlaista välittömyyttä ja intiimiyttä. Hyvä esimerkki on Jules Lefèvre-Deumier'n (1797–1857), jonka luonnosmaisissa, herkän vertauskuvallisissa teksteissä kehitetään rinnastuksen tai anekdootin kautta jokin lyyrinen oivallus. Lefèvre-Deumier julkaisi vuosina 1842 ja 1845 nimellä Œuvres d'un désœuvré. Les vespres de l'Abbaye du Val kaksi proosaa ja runoutta yhdistelevää kokonaisuutta, joiden proosatekstejä julkaistiin lisäksi almanakkamaisesti suunnitellussa, harmonisessa kokoelmassa Livre du promeneur ou les mois et les jours (1854).

Tästä huolimatta Lefèvre-Deumier'lle itselleen proosa oli pahe, jota hän häpeili. Valtavirran kirjallisuuspiireissä proosa nähtiin tuolloin nimenomaan vaarallisena tai ainakin kiusallisena houkutuksena, joka uhkasi runoilijan ”käyntikortin puhtautta”. Oheisessa käännössikermässä esimerkkinä lyyrisestä fragmentista toimii arvoituksellisen Ludovic de Cailleux'n nokturnemainen proosakappale. Tuntemattomaksi jääneen Cailleux'n tapaus muistuttaa marginaalien laajuudesta: kokonaan tai lähestulkoon kadonneita kirjailijoita on aina enemmän kuin jaksamme ymmärtää.

Osa pikkuromantikoista suosi pitempää proosamuotoa, joka häilyi kertomuksen ja katkelman välillä. Antiikkikaan ei joutunut täysin pannaan klassismin vastustuksen vuoksi, vaan monet mudostivat siihen uudenlaisen suhteen. Näille romantikoille antiikki alkoi edustaa mystiikkaa ja arkaaista luonnontunnetta. Maurice de Guérin (1810–1839) oli nuorena nukkunut ujo luonnonpalvoja, jonka teoksista arvostetuin on laaja proosakatkelma Le Centaure. Kentauri Macaréen toverilleen Mélampelle uskomassa elämäntarinassa Guérin onnistuu luomaan antiikin hengen pohjalta uudenlaisen maailman, joka on suggestiivisen alkuvoimainen ja humaani. Nodier taas julistaa proosakertomuksensa Smarra ou les démons de la nuit (Smarra eli yön demonit, 1821) olevan suoranainen pastissi antiikin kirjallisuudesta, “Aleksandrialaisen koulukunnan kehnoin nide, joka on pelastettu Ptolemaioksen kirjaston tulipalosta.”

Vaikka Smarra voidaan nähdä eräänlaisena episodinovellina, mielestäni on kiinnostavaa lukea sitä ei-kertovana, fantastisena proosakokeiluna, jossa ihmeelliset ja painajaismaiset, puhujalta puhujalle uskotut sisäkkäiset unet kiertyvät yhteen väreileväksi proosahallusinaatioksi. Ammentaen antiikin juoma- ja rakkauslyriikasta Smarra ajattelee antiikkia rohkeasti uudelleen: antiikista tulee rehevän mielikuvituksen lähde, syy sekoittaa yhteen äärimmäinen ylevä ja äärimmäinen outous. Paatos ja kujeilu lomittuvat romanttiselle ironialle tyypillisellä tavalla. Kokonaisuuden viimeistelee se, että Nodier – ajalleen tyypillistä keinoa käyttäen – ilmoittaa tekstin olevan pseudokäännös illyrialaisen (nykyisen Länsi-Balkanin) aatelismiehen tuotoksesta.

Smarrassa ylettömin kuvauksin aukikiertyvä antiikkinen mielikuvitusmaailma unenomaisine orgioineen, teloituksineen ja demonien riivaamine metsineen etsii mielikuvituksellisista yksityiskohdista luonnottomia ääritiloja ja yhteyttä alitajuntaan. Yhteys Bertrandin Gaspard de la Nuit’n yöjaksoihin on huomattava. Guérin suhtautuu antiikkiin toisin. Hän piirtää eräänlaisen aavistelevan, harmonisen esseen, jossa tekijä käsittelee henkilökohtaisia kysymyksiään myyttisten henkilöiden suulla. Guérinin chateaubriandilaiseen proosaan kytkeytyvä kieli luo abstraktin tilan, jossa korostuu ajattomuus ja identiteetin pohdinta. Nodier puolestaan tavoittelee unen logiikkaa epäsymmetrian ja odottamattomuuden kautta.

Omanlaistaan äärimmäistä uniproosaa on boheemin mutta vauraan eksentrikkoromantikon Xavier Forneret'n (1809–1884) proosateksti ”Un Rêve” proosakokoelmasta Pièces de pièces, Temps perdu (Teoksia teoksista, kadotettu aika , 1840). Jos Nodier kiinnittää erityistä huomiota unen pakeneviin vaikutelmiin ja vähittäisiin mutta järjenvastaisiin siirtymiin (kuten kohdassa, jossa teloitetun katkaistu pää kasvattaa lepakonsiivet ja lähtee lentoon, ks. käännössikermä), Forneret panostaa assosiointiin ja pyrkii automaattikirjoitusta harjoittaneiden surrealistien tavoin etsimään alitajunnastaan mahdollisimman estottomia näkyjä.

Vakava ja aito, ironinen ja petollinen menettävät kategorioina merkityksensä unitekstin leikkisässä ryöpytyksessä.

Proosan keskeisenä tavoitteena oli auttaa kirjoittajaa pääsemään eroon järkiperäisyyden ja tekstuaalisen laskelmoinnin klassistisesta pakkopaidasta. Niin erilaisia kuin esimerkiksi Le Centaure ja Smarra tunnelmaltaan ovatkin, molemmissa etsitään sanonnan välittömyyttä, ilmenee se sitten intiiminä meditatiivisuutena tai alitajuisten kuvien ryöppynä. Ei ole yllättävää, että kokeellinen romantiikka suosi puhuvan ja puhuttelevan subjektin retorista tekniikkaa. Lefèvre-Deumier'n Les vespres -kokoelman kehysrakenteena on kirjekertomus tuntemattomalle naiselle, ja Guérinin ja Nodier'n kertomuksissa puhuvuus on upotettu fiktiivisten hahmojen puhetilanteisiin.

Monet tekstit nivoutuvat kirjeen, päiväkirjan tai muistiinpanon tekstihorisontteihin. Tällaisia ovat esimerkiksi Nodier'n erityyppisten minämuotoisten proosatekstien kokoelma Les Tristes: ou, Mélanges tirés des tablettes d'un suicidé (Suruja: Fragmentteja itsemurhaajan muistikirjasta, 1806) ja erityisesti sen manifestimainen osio ”Les Méditations du cloître” (Luostaritutkielmia), joka tihkuu kapinaa ja raivoa. Vielä radikaalimpi on Nodier'n romaaniin Jean Sbogar (1818) sisältyvä osio Tablettes de Lothario (Lotharion muistiinpanoja; romaanin kahdeksas luku), jonka aforistiset sanaryöpyt hyökkäävät yhteiskuntaa vastaan. Tällainen raivoproosa on estottoman nopeaa tunteiden purkamista, joka riistäytyy irti kaikista muotovaatimuksista ja etsii tunteen puhdasta, punahehkuista ydintä. Eriskummallisinta raivoproosaa edustanee Alphonse Rabben (1784–1829) postuumisti vuonna 1835 julkaistu testamenttiteos Album d'un pessimiste. Variétés littéraires, politiques, morales et philosophiques (Pessimistin kirja: kirjallisia, poliittisia, moraalisia ja filosofisia ajatuksia).

Historioitsijana tunnettu Rabbe ei koskaan kokenut olevansa runoilija. Vuodatuksenomainen ja uskoutuva kokoelma on eräänlainen romanttisen morbidi leikekirja: se sisältää nuoruuden balladimaisten proosakatkelmien lisäksi katekismusmaisen aforismi- ja sitaattikokoelman, päiväkirjamaisia julistuksia sekä esseitä, joissa yhdistyvät lyyrisyys ja brutaali realismi, filosofinen pohdinta ja vertauskuvallisuus.

Baudelaire nimesi esikuvakseen Aloysius Bertrandin, mutta Spleen de Paris on tyylillisesti selvästi lähempänä Rabben tekstejä kuin Gaspard de la Nuit'n ironista fantasiaa. Gaspard de la Nuit'tä ei käynyt jäljitteleminen. Kokoelma edustaa aivan omanlaistaan kokeellisuutta. Jos spontaanius ja radikaali henkilökohtaisuus asettuu monin paikoin kokeellista romantiikkaa yhdistäväksi nimittäjäksi, Bertrand vahvistaa säännön nimenomaan kieltämällä spontaaniuden. Goottilais-eksoottis-historiallinen miniatyyrikokoelma on liioitellun hiottu, keinotekoinen esine, josta lukija ei löydä samastuttavaa subjektia. Teräväpiirtoinen, graafinen kuvallisuus korvaa psykologian. Useissa Gaspardin fantasioissa puhuva yksilö on korvattu kertojan kontrollista irrotettuna fragmentoituna dialogina, jota on jopa rinnastettu 1960-luvun nouveau romanin antikerrontaan. Osio ”Yön ihmeet”, jossa irvokas Scarbo-kääpiö vaanii houreista puhujaa, on suoranaista romanttisen, tunteissaan piehtaroivan minän parodiaa, ja viimeinen, poeettisuuden näkökulmasta perinteisin osio ”Silves” voidaan tulkita klassisen runopuhujan kriittisenä purkamisena.

Bertrand oli romanttinen toisinajattelija, joka etsi kaukaisista ajoista ja paikoista, outoudesta ja toiseudesta väylää aikansa kirjallisuuskäsitysten ulkopuolelle. Yksi keino tähän oli lyyrisen subjektin kieltäminen. Näin Bertrand varmistaa, ettei suhde lukijaan synny emotionaalisen vetoamisen kautta, vaan kieli aktivoi lukijan tarkkailemaan ja tulkitsemaan itse tekstiä. Gaspard de la Nuit on tutkielma romantiikasta ja ennen kaikkea koe kielellä ilmaisemisen ja mielikuvituksen mahdollisuuksista.

Romantiikka ei merkinnyt vain runoilijaneron, sentimentian ja luonnontunteen aikakautta. Romanttinen estetiikka oli kumouksellisuutta, joka saattoi sisällyttää itseensä mitä moninaisimpia rekistereitä ja tyylivaikutteita. Myöskään parodia ja ironia eivät olleet romantiikalle vieraita. Romantiikan värikkään kirjallisen paletin punaisena lankana toimii klassismin ennalta määrätyistä säännöistä vapautettu luovuus. Kokeellisessa romantiikassa kirjoittamisen luova teko ja kielen voiman itsetietoinen todentaminen purkautuvat esiin räiskyvinä. Romanttinen luovuus on 1830-luvun huomattavaa perintöä, jonka vaikutus näkyy niin ensimmäisillä avantgardisteilla kuin aikamme kielikeskeisillä kirjailijoilla. Romanttisista proosakokeiluista ei kuitenkaan tee merkittäviä niiden vaikutus, vaan niiden oleminen, niiden riemuitseminen omasta luovuudestaan.

Charles Lassailly (1806–1843)

Luku XIX teoksesta Trialphin harharetket: aikalaisemme ennen itsemurhaansa (Les Roueries de Trialph: notre contemporain avant son suicide, 1833)

Juokse ratsuni, juokse.....kiiruhda.....kiihkeästi!.....mikään ei voi pysäyttää sinua!......eteenpäin!..... ikuisesti!..... Odotus on tehnyt kostonikin malttamattomaksi!...sinähän olet kostoni?... Oi ratsuni!.... – Kimmoisa laukkasi sekoittuu sydämeni kiivaisiin iskuihin, kiidämme yhdessä eteenpäin, sinä, kostoni, ja minä! – Nopeammin, ratsuni, nopeammin... – Tuuli pölisyttää tuuheaa harjaasi, niin kuin vieras henkäys joka kulkee läpi takkuisen vihani... Suusi ei tunne kuolaimia, eikä mikään kahlitse raivoani!.... – Mikään ei voi pysäyttää sinua!....eteenpäin!....ikuisesti!...rakas hevoseni!... – Liiskaat ruohikon, murskaat kukat, etäisyys on sinulle merkityksetön!........Samoin minun kostoni polkee vaivatta jalkoihinsa voimattomat valtiaat!.....Sieraimesi sauhuavat kuin puoliksi sammunut tulivuori, eikä vihani enää nuku tuhkissaan: se kuohuu!...Juokse, ratsuni, juokse, kiidä.....nostata pölypilviä,..jätä taaksesi tuuli;..syöksykäämme taivaalle!...Jos seuraat nopeimpia lintuja, ratsuni, jos sinulla on korppikotkan siivet, rakastan sinua yhä enemmän!...Rakastan sinua, ratsuni, kostoni!...

Luku XLI

Yö! Yö! Yö! Yö! Pimeyttä! Avaruutta! Synkkyys! Aukko! Syvyys! Käsittämättömyys! Tyhjyys! Ei edes kaaosta! …

Mutta nyt aika alkaa alusta. Silmä näkee ilmojen tiheän yksinäisyyden. Se ohittaa punahuuruiset pilvet. Se kierii atomipyörteissä. Se kokee mittaamattomat horisontit.

Korva kuulee ulisevat tuulet, värisevät kaiut. Aurinko on palannut. Meri keinahtelee. Maa levittäytyy kuin matto jalkojeni kukkavarren alla. Muistan jälleen kaiken mitä tiesin, ja sulaudun luontoon kaikilla aisteillani samanaikaisesti.

Ludovic de Cailleux

YÖ Armorican kallioilla (kokoelmasta Fragmens ou les Rapsodes religieux, 1834). Ludovic-Marie-Gabriel de Cailleux'n elinvuosia ei tiedetä. Kokoelmasta on olemassa vain ensipainos.

Perhonen leijailee päivänkakkarasta jasmiiniin.
Lapsuuden ilohuudot. Tyttöset laulaen kuljeksivat lehmusten ja kastanjoiden alla. Työläinen muuntelee maalaislauluja klarinetillaan: Plèberin neidot ja somat lapset Roscoffin helmiäisrannoilla, laulakaa, rukoilkaa. St Martinin kirkko, anna surumielisten kellojesi kaikua halki metsän.

Auringon viimeinen hehku. Viimeisiä kaikuja rukouksista, ilosta, tuskastakin.
Kai joku tulihuulinen bardi harppuineen laulaa Malvinastaan sumujen uumenissa. Se en ole minä. Kuitenkin nyt yön tyynessä ytimessä, kun katkottain kuuluu lampaiden määkinää, kun nuoretparit vähittäin tulevat rukoilemaan yksinäisen ristin juurelle kylän kalmistoon, kun henkäävä tuuli vavistaa harppuni kieliä, ja kun muistot hiiluvat rinnassani, alan laulaa. Yö.

Kerran tunsin erään nuoren Malvinan kevätruusun joka kasvoi valtameren äärellä.
Moni rakastunut joka salassa liukui illoin hänen rannalleen kutsui tätä mutta turhaan. Vain minä tiesin kutsuäänen.
Ja hän tuli.
Tytön viaton huokailu lumosi sydämeni. Hänen hiuksensa olivat kuin erämaakorpin siipi. Kalpea hän oli aina, mutta kalpea kuin valkoruusun kukka. Kun joku kärsi ja itki, hänkin kärsi ja itki.  Nuoruuden aatokset saivat neitseellisen rinnan kohoilemaan kuin läpikuultavan aallon aamutuulessa. Hänen nimeään toistelin pilvien keskellä. Enkelit tunsivat sen, köyhät siunasivat sitä ja minä palvoin sitä ja sitä toistan viimeisenä hetkenäni, jos hän ei ole vierelläni sulkemassa luomiani, hän joka monet kerrat kuivasi kyyneleeni.

Lähde: Nathalie Vincent-Munnia (1993): ”Premières poèmes en prose : le spleen de la poésie.” Littérature 91. 3–11. Persée. Revues scientifique (Persee.fr)

Maurice de Guérin (1810–1839)

Ensimmäinen kappale proosatekstistä Kentauri (Le Centaure, julk. posth. 1840)

Synnyin vuorten syvissä luolissa. Kuten laaksomme päävirta, joka lähteillään pisaroi esiin luolaston perällä itkevästä kallioseinämästä, elämäni alkoi eristyneessä pimeydessä, jonka hiljaisuutta ei mikään häirinnyt. Kun kansamme äidit tuntevat synnytyksen lähestyvän, he vaeltavat syrjäisiin loukkoihin, ja kesyttämättömimmissä syvyyksissa, synkimmissä varjoissa, he synnyttävät päästämättä tuskan äännähdystä itseäänkin vaitonaisempia vesoja. Heidän vahvistava maitonsa auttaa voittamaan ilman kaihoa tai epäilyn kamppailua elämän ensimmäiset esteet. Silti tulemme esiin luolistamme myöhemmin kuin ihmiset kehdoistaan. Näin on, sillä kansamme uskoo, että olemassaolon ensihetket on kätkettävä ja painettava varjoihin, niin kuin ovat varjoissa ajat, jolloin jumalat täyttivät maailman. Vartuin miltei kokonaan syntymäpaikkani hämärässä. Asuinpaikkani oli niin kaukana vuoren uumenissa, etten olisi oppinut tuntemaan sisäänkäyntiä, jolleivat silloin tällöin aukosta käyvät tuulet olisi puhaltaneet syvyyksiin raikasta ilmaa ja merkillisiä aavistuksia. Joskus luolaan palaavaa äitiäni ympäröi kuohuvien vesien tuoksu, joka viesti laakson virroista joissa hän usein ui. Vaikka hänestä uhkuivat uudet tuoksut, hän ei koskaan palatessaan kertonut vuoristolaaksoista tai joista, ja se herätti minussa levottomuutta. Mieli hämmentyneenä palasin takaisin varjoihin. Mitä on tuo ulkomaailma jossa äitini vierailee, ja mikä siellä on niin voimakasta, että se vetää hänet luokseen yhä uudelleen? Ja miksi sen olomuoto niin vaihtelee, että hän palaa joka kerta erilaisten tunteiden ravistelemana? Joskus äitini tuli voimakasta iloa kuplivana, joskus hän laahautui luolaan murheisena, kuin haavoittuneena. Kun hän toi mukanaan iloa, näin sen jo kaukaa säteilevän hänen katseestaan ja käynnistään. Vastasin hänen hilpeyteensä koko olemuksellani. Mutta hänen alakulonsa vaikutti minuun vielä voimakkaammin ja veti mieleni muassaan synkkiin aavisteluihin. Tälläisina hetkinä oma voimani arvelutti minua, tunsin siinä mahdin, joka ei voinut pysyä piilossa. Silloin aloin ravistella käsivarsiani tai laukkasin laukkaamistani luolaston avarassa pimeydessä. Kun kavioni jylisivät tyhjyydessä, kun askeleeni kiihtyivät vimmaisiksi, yritin ymmärtää, mihin käsivarsieni tulisi kurottua, mihin askelteni tulisi minut viedä. Sittemmin käteni ovat kietoutuneet kentaurien rintakehien ja sankareiden vartaloiden ja tammenrunkojen ympärille, käsilläni olen tunnustellut kiveä, vettä, lukemattomia kasveja ja ilman hienoimpia liikahduksia, sillä sokeina, äänettöminä öinä kohotin käteni ilmaan jotta ne havaitsisivat tuulen liikahduksia ja tulkitsisivat niistä esiin ennemerkkejä tieni löytämiseen. Minun jalkani, oi Mélampe, kuinka ne ovatkaan kulkeneet! Ja nyt, vaikka olen jo kylmennyt määrättömässä vanhuudessani, on yhä päiviä jolloin huikeassa valossa vuoren huipulla muistelen kiihtyneenä hurjaa laukkaani nuoruuteni luolassa, ja samasta syystä minä silloin heristän käsivarsiani ja juoksen niin nopeasti kuin vielä kykenen.

Charles Nodier (1780–1844)

Otteita kertomuksesta Smarra eli yön demonit (Smarra ou les Démons de la nuit, 1821)

Uhratkaamme jälleen viiniä häätääksemme yön demonit! Nyt näen ympärilläni enää vain juopumisen hilpeitä henkiä jotka poreilevat esiin värisevästä vaahdosta, kisailevat ilmassa kuin tulikärpäset ja häikäisevät säteilevillä siivillään kuumat luomeni. Ne muistuttavat ketteriä hyönteisiä, jotka luonto on koristellut viattomin liekein ja jotka usein lyhyen kesäyön äänettömässä viileydessä purkautuvat parvina esiin pensaikoista kuin kipinäkimppu sepän raskaiden iskujen alta. Ne leijuvat kevyen henkäyksen kannattelemina, niitä houkuttelee jokin suloinen tuoksu, jota ne imevät ruusujen kuvuista. Tuo valoisa pilvi ajelehtii, keinahtelee jatkuvasti, pysähtyy tai kääntyilee hetken ja laskeutuu sitten nuoren männyn latvaan, joka leimahtaa kuin juhlamenoille pyhitetty pyramidi, tai suuren tammen alaoksille saaden ne muistuttamaan metsänpitoja koristavia valoköynnöksiä. Katso miten ne leikkivät ympärilläsi, miten ne hymisevät kukissa, miten niiden valohehku häilähtelee kiillotetuiden maljakoiden pinnalla; eivät ne ole vihamielisiä henkiä. Ne tanssivat, ne ilakoivat, ne heittäytyvät huumaukseen. Jos ne joskus häiritsevätkin ihmisen lepoa, ne tekevät niin vain tyydyttääkseen iloisia oikkujaan kuten ajattelematon lapsi.

* * *

”Kukkivaa rautayrttiä...kolme oksaa salviaa, joka on poimittu keskiyöllä miekalla tapettujen hautuumaalta...neidon huntu jonka alle rakastaja piilottaa kalpean epätoivonsa viillettyään auki nukkuvan aviomiehen kurkun saadakseen rakkaansa...ja vielä, nälkäänkuolleen naarastiikerin kyyneleitä sen syötyä yhden poikaisistaan! […] Tulkaa!” huusi Méroé, ”Tulkaa, yön demonit täytyy lepyttää, kuolleiden on riemuittava. […] ”
Ja holvit avautuvat, taivaan avaruudet taipuvat alas, tähdet putoavat, pilvet litistyivät ja tulvivat eteiseen kuin pimeyden esipiha. Veritahrainen kuu oli kuin rautakilpi jonka päällä tuodaan nuoren spartalaisen silvottua ruumista. Se painoi ylleni kalvakan kiekkonsa jota sammuneiden soihdunpidikkeiden savut vielä himmensivät. Méroé jatkoi juoksuaan iskien kipinöitsevillä sormillaan palatsin lukemattomia pylväsrivistöjä, ja jokainen pylväs jakaantui hänen sormiensa alla valtavaksi pylväskäytäväksi täynnä aaveita, ja jokainen aaveista iski pylväisiin Méroén tavoin avaten yhä uusia pylväikköjä. Ja jokaisen pylvään äärellä uhrattiin äitinsä syleilystä riistetty imeväinen. […] Kun taistelin musertavaa kauhua vastaan ja yritin lingota rinnastani jonkin kirouksen havahduttaakseni taivaalta jumalten koston, Méroé huusi: ”Sinä houkka! Saat ikuisen rangaistuksen hävyttömästä uteliaisuudestasi!...Voi, sinä rohkenit kapinoida unen lumousta vastaan. Sinä puhut, sinä huudat ja näet...Siispä et puhu enää kuin valituksia, et huuda enää kuin anoaksesi turhaan poissaolevien mykkää sääliä, et näe enää muuta kuin sielua hyytäviä kauhuja...”
Hänen äänensä oli raaempi ja repivämpi kuin haavoitetun hyeenan, joka yhä uhkaa metsästäjiä. Näin lausuttuaan hän irrotti sormestaan välkehtivän turkoosisormuksen, jonka häilyvät valonsäteet kimalsivat kuin sateenkaaren tai nousuvedestä purkautuvan aallon värit, ja joka heijasti sisuksissaan nousevan auringon tulen. Sormenpainalluksesta salainen vieteri kohotti ihmeellistä jalokiveä näkymättömillä saranoilla ja paljasti kultaisessa syvennyksessä väijyvän värittömän ja muodottoman hirviön, joka ponkaisi esiin, ulvahti, ampaisi lentoon ja laskeutui kyyryssä velhottaren rinnalle.
”Nyt olet luonani”, hän sanoi, ”rakas Smarrani, rakastettuni, hellien ajatusteni ainoa suojatti, sinä jonka taivaan viha valitsi kaikkien aarteittensa joukosta ihmislasten kauhuksi. Mene, minä käsken sinua, juonikas henki, vuoroin kavala vuoroin hirmuinen, mene kiduttamaan uhria jonka olen sinulle luovuttanut; […] Sitten, rakkauden uskollinen orja, sitten kun unet haihtuvat, saat asettua jälleen rakastajattaresi tuoksuvalle pielukselle ja puristaa hyväilevään syliisi yöllisten kauhujen kuningattaren...” Näin puhui Méroé, ja hirviö kimposi hänen leimuavasta kädestään kuin kiekonheittäjän otteesta, se pyöri ilmassa vinhaan kuin ilotulitteet joita laukaistaan purjealusten ylle, se levitti outojen köynnöskuvioiden peittämät siipensä, kohosi, laskeutui, suureni, pieneni jälleen, kunnes tuo epämuotoinen ja ilkkuva kääpiö, jonka käpälät on aseistettu terästäkin viiltävämmillä metallikynsillä, jotka lävistävät ihon repimättä sitä ja imevät verta salakavalan iiliäisnaaraan tavoin, kiinnittyi sydämelleni, kasvoi yhä valtavammaksi, kohotti suuren päänsä ja nauroi.

* * *

Koko näytelmän keskipisteenä olin minä, minua saattava mies sekä muutamat paalujen päälle nostetut lankut, joiden varaan puuseppä oli tehnyt karkean istuimen ja huolimattomasti veistetyn puupölkyn, joka oli noin puolenkyynäärää penkkiä korkeammalla. Nousin neljätoista askelmaa; istuuduin; annoin katseeni vaeltaa ihmisjoukossa; janosin ystävien tuttuja piirteitä, toivoin löytäväni tarkkaavissa katseissa häpeilevän hyvästijätön, toivon tai katumuksen välähdyksiä: näin vain Myrthén joka nousi esiin harppuineen ja kosketti sitä hymyillen; näin vain Polémonin joka kohotti tyhjää juoma-astiaa ja puolittain juoman raskaiden höyryjen voivuttamana täytti sen jälleen haparoivin käsin. Rauhoittuneena luovutin pääni kuoleman palvelijan terävänkiiltävälle, jääkylmälle sapelille. Milloinkaan ei ole puistattavampi värähdys juossut pitkin ihmisen selkärankaa; se tarrasi minuun kuin viimeinen suudelma, jonka kuume painaa kuolevan kaulalle, se leikkasi minua kuin hienonhieno teräs, se litisti minut alleen kuin sula lyijy. Vain tuo hirmuinen liike lopetti ahdistuksen: pääni oli pudonnut...Se oli kierinyt alas, pompahdellut mestauslavan iljettäville palkeille, mutta juuri ennen putoamistaan verta tihkuvana Larissan kaupungin suloisten lasten käsiin, lasten, jotka huvittelevat mielellään kuolleiden päillä, se oli tarrautunut puoliksi irronneeseen lankkuun hampaillaan, jotka iskivät puuhun raivoisan tuskan raudoittamina. Käänsin nyt silmäni kohti väkijoukkoa, joka vetäytyi pois äänettömänä mutta tyytyväisenä. Mies oli kuollut kansan edessä. Kaikki lähtivät ihaillen niitä, jotka eivät olleet pettäneet minua, ja kauhistellen Polémonin ja kauniin Myrthén murhaajaa. ”Myrthé!” huusin kasvot punaisina mutta irrottamatta otettani pelastavasta lankusta. ”Lucius”, hän vastasi puoliunessa, ”et koskaan nuku rauhallisesti juotuasi yhden maljallisen liikaa! Antakoon manalan jumalat sinulle anteeksi, älä enää häiritse lepoani. Mieluummin nukkuisin isäni vasaran iskuissa, työpajassa jossa hän vääntää kuparia, kuin sinun palatsisi yöllisten kauhujen keskellä.”

Ja hänen puhuessaan minä puristin hampaillani, sinnikkäästi, vastavuodatetun vereni kostuttamaa puuta, ja huojentuneena tunsin kuin synkät siivet, kuoleman siivet, olisivat hitaasti versonneet murjotun kaulani tyveen. Hämärässä parveilevat lepakot hipaisivat minua vuoron perään siivillään ja kutsuivat ohitse kiidellessään: nouse lentoon! Ja aloin räpyttää voimakkaasti niitä kummallisia nahanriekaleita jotka vaivoin kannattelivat minua. Yhtäkkiä tunsin oloni varmemmaksi. Kymmenen kertaa iskeytyivät vasten mestauslavan synkkää pintaa nämä puoliksi elottomat jäsenet jotka riippuivat minussa kuin lammikon hiekassa elelevän matelijan räpylät; kymmenen kertaa läpytin siipiäni nousten vähä vähältä kosteaan usvaan. Kuinka mustaa ja hyytävää se olikaan! […]

Xavier Forneret (1809–1884)

Uni (kokoelmasta Pièces de pièces, Temps perdu, 1840)

ONPA
Unta. — Älkää kyselkö, näytän sen teille sellaisena kuin se oli, katsokaa:  — Vaikutti olevan ilta. Olin huoneessa ja sen ikkuna oli auki. Aurinko katseli siitä kuolevin silmin ja tuntui sanovan kuudelle lähes valkoiselle tangolle, jotka suorina valaisivat huoneen kattoa: ”Valot, olette kalpeita!” Ja tosiaan, aurinko valojen keskellä oli kuin timantti strassissa. Aurinko kulki pitkin puista suorakaidetta, jonka päällä oli ajan keltaama ja ihmisten likaama liina. Kuin kultaa vasten vaskea.
Kuusi lähes valkeaa tankoa olivat kuusi kynttilää.
Puinen suorakaide oli ruumisarkku. Tuolloin tällöin pisarat tekivät lattian arkun ympärillä mustaksi. Se ei ollut verta, se oli vihkivettä.
Hopeinen Jumala ristiltään kurotti päätään kiinninaulattua arkkua kohden.
Sisällä makaava kuolema kuihdutti arkun päälle asetetut kukat. Ja vaikka niistä vielä irtosi suloista tuoksua, tunsin mätänevän lihan hajun: samettikukka ruusukimpussa.
Vanha nainen rukoili polvillaan.
Hän teki ristinmerkkejä, ja hänen latinaa ja ranskaa raastavasta suustaan tulivat sanat: ”Tässä on eräs nuori tyttö; mutta mitä se teitä liikuttaa? On muuta sanottavaa. Kuulkaa: irrotan sormuksia riutuneista sormista, ja jos se ei onnistu, leikkaan sormet jotta saisin sormukset. Myyn hiukset kalvakoista kalloista. Teen kuolinvaatteista itselleni nenäliinoja. Pukeudun hattuihin, joissa usein on tahroja joihin ei tohdi koskea. Elän ihmiskuolemasta. Jumala kai säälii minua, mutta luulen ettei hän anna minulle anteeksi.”
Elävän vanhuksen huulet puhelivat yksinään kuolleen tytön kammiossa.
Yhtäkkiä näen arkun pyörähtävän ympäri hirveästi kirskuen,
kynttilät sytyttävät keltaisen liinan,
ja myös vanhus kaatuu ja hänen vanhat luunsa helähtävät.
Aurinko katoaa.
Huone on punamusta.
Herään.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kello on varttia vaille kaksi aamulla. Pöllö huhuaa ruumiita ikkunaani vasten. Sen huuto kylmää minua. Olen läpimärkä. Heikottaa. Nukahdan.
Ja näen
vihreänharmaata maljakon pohjalla.
Ja näen
valoja jotka sammuvat ja syttyvät kuin silmät jotka sulkeutuvat ja avautuvat.
Ja näen
vihreän puurivistön alla rivin päättömiä ruumiita joissa silti on tarpeeksi henkeä näyttää kieltä hampaattomasta suustaan.
Saavun hautaholviin jossa tähdet kuin särkyvä lasi leikkivät yhteentörmäillen.
Ja kuulen
raudan lyövän puuta epäsäännöllisin iskuin kuin ukkosenjyly.
Ja näen
Valtavia hirtettyjä asioita jotka huojuvat ja näyttävät ihmisen nahoilta.
Ja tunnen
tukahduttavan hajun...
Kuitenkin saan vielä ilmaa ja alan taas nähdä.
Nainen lähestyy: hänellä on sydämensä kädessään.
Hänen ympärillään syöksähtelee miekka maahan ja maasta ulos. On kuin miekassa olisi nauhoja ja tuijottava silmä.
Yhtäkkiä miekka töytäisee naisen minua kohti. Pelästyn, työnnän hänet pois. Hän kääntyy, ja kuulen raudan lyövän puuta epäsäännöllisin iskuin kuin ukkosenjyly.
Ja kuulen sananpätkiä joita nainen viskoo minuun.
Ja näen ilmassa
neljä viittamiestä suurissa hatuissa, paksut sauvat käsissään.
Nainen heittäytyy minua kohti ja kiljuu: ”Bolivarde! Bolivarde! Bolivarde!” En tiedä miksi. (Luulen että hän yritti sanoa kuolema.)
Sitten hän katoaa nelikon viittojen alle.
Sitten näen Hyvin nuoren tytön, vaappuvan hiuspörrön ja putoilevat kyyneleet, ja hän juoksee naisen perään ja huutaa hänelle minua osoittaen: ”Mutta äiti, mikä teillä nyt on?” — ”Ei enää mikään, nainen vastaa; sano hänelle että jätän hänet.”
Näillä sanoilla, jotka kumahtavat kuin valtava kirkonkello, minä herään, ja näen valvojani hohteessa:
pitkän hiuksettoman varjon, sen violetit kasvot, valkoiset venyvät silmät. Se liukuu, liukuu, liukuu, ja sen askelet ovat kuin rautaa joka lyö puuta.
Ja jokin, ikään kuin hyinen käsi heivaa minut vuoteestani.
Juoksen ikkunalleni. Avaan sen. Päivä tuo; mitä? valonsa. Pöllö huhuaa yhä, mutta kauempana minusta.
Etsin kohtaa jossa se äsken istui.
Se on vielä lämmin, ja siinä on yksi sen höyhen.
Pöllö huhuaa huhuamistaan, kauempana, kauempana.
Ja höyhenessä on tuoksu joka tukahdutti minua unessani.
* * *
Jos tämä merkitsisi jotakin, se ei olisi enää uni.

Teksti: Auli Särkiö

Suomennokset: Auli Särkiö

Kommentoi Facebookissa

Kommentoi sähköpostitse: toimitus@janolehti.fi

Muut Jutut Jano #4

Jano - runouslehti kaikille: www.janolehti.fi